Διαγωνισμός

(405) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
(405) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/03/2021 12:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/03/2021 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
31/03/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 418,10 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3327
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
405/23-3-2021
Αριθμός Απόφασης:
61/23-3-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη