Διαγωνισμός

(406)ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
(406)ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/03/2021 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/03/2021 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/03/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 2.314,46 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3328
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
406/23-3-2021
Αριθμός Απόφασης:
61/23-3-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Υπό Προμήθεια Είδη