Διαγωνισμός

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (419)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (419)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/04/2021 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/04/2021 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/04/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 14.969,22 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
3335
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1611
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
419/2-4-2021
Αριθμός Απόφασης:
69/2-4-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Υπό Προμήθεια Είδη