Διαγωνισμός

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (495)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (495)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/04/2021 10:52
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/04/2021 10:52
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/04/2021 10:52
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.413,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3348
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1899
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
495/2-4-2021
Αριθμός Απόφασης:
69/2-4-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη