Διαγωνισμός

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN (432)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN (432)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/04/2021 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/04/2021 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/04/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 60,12 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3354
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
432/2-4-2021
Αριθμός Απόφασης:
69/2-4-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο 

• Να είναι από PVC 

• Να είναι ακτινοσκιεροί 

• Να είναι ατραυματικοί με πλάγιες οπές

• Να μην τσακίζει το τελικό τους άκρο 

• Διαφανείς

• Βαθμονομημένοι 

• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX 

• Να είναι αποστειρωμένοι

• Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη: 6 Fr έως 21Fr μήκους 120cm - 125cm για ενήλικες και παιδιά.

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη