Διαγωνισμός

(433) ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
(433) ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/04/2021 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/04/2021 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/04/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 2.430,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3356
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
433/2-4-2021
Αριθμός Απόφασης:
69/2-4-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη