Διαγωνισμός

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ZEUS 23 LIARRE (499)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ZEUS 23 LIARRE (499)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/04/2021 13:44
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/04/2021 13:44
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/04/2021 13:44
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 3.224,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3357
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
0887
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
499/7-4-2021
Αριθμός Απόφασης:
69/2-4-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη