Διαγωνισμός

(1349) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1349) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/10/2021 13:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/10/2021 13:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 12.640,56 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4114
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1349/6-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
194/6-10-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη