Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ (1325)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ (1325)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/10/2021 14:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/10/2021 14:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 14.752,90 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4122
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1325/6-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
194/6-10-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη