Διαγωνισμός

(1355) ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1355) ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/10/2021 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2021 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/10/2021 08:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 14.990,58 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4135
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1355/6-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
194/6-10-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη