Διαγωνισμός

(1287) ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1287) ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/10/2021 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2021 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2021 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 37.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4136
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
0843
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΔΣ 23/29-9-2021
Αριθμός Απόφασης:
339/29-9-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παρατηρήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

11/10/2021 12:00 11/10/2021 12:30


Αιτιολογία Παράτασης

ΖΗΤΗΘΗΚΕ

Υπό Προμήθεια Είδη