Διαγωνισμός

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ( 1286 )

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ( 1286 )
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/10/2021 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2021 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 37.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4137
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
846
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1286/05-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
338/23/29-09-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη