Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (1362)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (1362)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/10/2021 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2021 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/10/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 911,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4138
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
0849
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1362/6-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
194/6-10-202
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη