Διαγωνισμός

(1367) ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1367) ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/10/2021 14:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2021 14:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/10/2021 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 68,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4140
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
849
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1367/6-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
194/6-10-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
TEXNIKO

Υπό Προμήθεια Είδη