Διαγωνισμός

(1334) ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1334) ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/10/2021 11:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2021 11:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/10/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 14.999,04 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4143
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1614
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1334/6-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
194/6-10-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη