Διαγωνισμός

(1464) ΒΕΛΟΝΕΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1464) ΒΕΛΟΝΕΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/11/2021 12:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/11/2021 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/11/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 936,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4246
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1464/4-11-2021
Αριθμός Απόφασης:
217/4-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη