Διαγωνισμός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ- ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΛΑΜΑ Μ.Χ. ΚΑΙ ΛΑΜΑ Π.Χ. ( 1444)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ- ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΛΑΜΑ Μ.Χ. ΚΑΙ ΛΑΜΑ Π.Χ. ( 1444)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/11/2021 08:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/11/2021 08:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/11/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.860,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4248
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
7131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1444/04-11-2021
Αριθμός Απόφασης:
217/04-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη