Διαγωνισμός

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ (1155)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ (1155)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/11/2021 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/11/2021 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/11/2021 08:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 744,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4251
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1155/02-09-2021
Αριθμός Απόφασης:
170/2-9-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚ0

Υπό Προμήθεια Είδη