Διαγωνισμός

(1428) ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΑΝΤΙΑ Μ.ΧΡ.ΕΞΕΤΑΣ.LATEX ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1428) ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΑΝΤΙΑ Μ.ΧΡ.ΕΞΕΤΑΣ.LATEX ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/11/2021 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/11/2021 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/11/2021 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 14.394,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4252
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
9429
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1428/4-11-2021
Αριθμός Απόφασης:
217/4-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από φυσικό latex
1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό latex ή από συνθετικό ελαστικό latex ή διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού
2. Να έχουν ελάχιστο ολικό μήκος 240mm
3. Να βρίσκονται σε συσκευασία κλειστή, κυτίου ανά 100 τεμάχια
4. Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά την χρήση τους απόλυτη προστασία από αντίστοιχη επιμόλυνση και για τον ασθενή και για τον χρήστη των γαντιών
5. Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα, με ελάχιστη ποσότητα πούδρας κατάλληλης, για την χρήση που προορίζονται
6. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 και ΕΝ 455-2 ως προς την ποιότητα κατασκευής, την αντοχή και τις διαστάσεις
7. Να πληρούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους
8. Να φέρουν πιστοποίηση CE
Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
1) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
2) Το υλικό κατασκευής του γαντιού.
3) Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα.
4) Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» ή «LOT».
5) Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.
6) Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.
7) Κάθε προειδοποίηση ή / και ληπτέα προφύλαξη.

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη