Διαγωνισμός

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ( 1604 )

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ( 1604 )
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
25/11/2021 10:12
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 10:12
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/11/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 3.720,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4303
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1604/17-11-2021
Αριθμός Απόφασης:
231/18-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΟ

Παρατηρήσεις

                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

                ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

 

Για τη διάστρωση σκυροδέματος, στο βιολογικό του Νοσοκομείου πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

 

1)Καθαρισμός  του χώρου διάστρωσης.

2)Διάστρωση με σκυρόδεμα  C 20/25 , τοποθέτηση πλέγματος Τ141

 Ο συνολικός όγκος του σκυροδέματος είναι περί τα 25,00μ3, η διάστρωση 

 θα γίνει με την απαραίτητη δόνηση.

3)Ελάχιστο πάχος σκυροδέματος 10 εκ.

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη