Διαγωνισμός

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ (898)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ (898)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/12/2021 10:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/12/2021 10:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/01/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 14.594,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4550
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1815/15-12-2021
Αριθμός Απόφασης:
224/07-12-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

25341

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΌΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ 2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ MICRODRIP 3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ & ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 1. Να είναι αποστειρωμένη και χωρίς πυρετογόνες και τοξικές ουσίες. 2. Να φέρει ρύγχος και διατρητικό για την είσοδο στο πώμα της φιάλης. 3. Να έχει αεραγωγό για την κατακράτηση των μικροοργανισμών. 4. Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο, διαφανή. 5. Να έχει διαφανή και εύκαμπτο σωλήνα 150 cm περίπου. 6. Να φέρει ρυθμιστή ροής σταγόνων. 7. Να έχουν υποδοχή latex τύπου «Υ». 8. Το 1 ml ορού να αντιστοιχεί σε 60 μικροσταγόνες για την συσκευασία μικροσταγόνων. 9. Το 1 ml ορού να αντιστοιχεί σε 20 μεγαλοσταγόνες για την συσκευασία μεγαλοσταγόνων. 10. Να διαθέτει υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών. 11. Να έχουν πρόσθετη υποδοχή latex για την προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων. 12. Να είναι μεγάλης διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών και αναγραφή ημερομηνίας αποστείρωσης και λήξης. 13. Το τελικό άκρο να είναι καλυμμένο με καλά εφαρμοζόμενο πώμα που να μην αποχωρίζεται εύκολα. 14. Να φέρει άκρο με περιστρεφόμενο luer lock. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ Ø Η συσκευή ενδείκνυται για την χορήγηση διαλυμάτων – φαρμάκων στον ανθρώπινο

 

25371

 

24. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΡYΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ (DIAL-FLOW) Συσκευές χορήγησης ενδοφλέβιων διαλυμάτων σε μικροσταγόνες (1 ml=60 σταγ) με ρυθμιστή ροής ακριβείας (dial –flow) 1. Να έχουν ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος που να μην παραμορφώνεται κατά την διάτρηση του περιέκτη,  καλυμμένο με πλαστικό πώμα, το οποίο να εφαρμόζει καλά στο ρύγχος  και να μην αποχωρίζεται εύκολα από αυτό. 2. Να έχει δύο οπές, η μία θα οδηγεί το υγρό στον σταγονομετρικό θάλαμο και η άλλη  θα είναι ο αεραγωγός που θα  λειτουργεί επαρκώς με όλους τους τύπους των περιεκτών.  Να φέρει φίλτρο βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης.  3. Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής. Στο κάτω μέρος του θαλάμου να υπάρχει φίλτρο για την κατακράτηση μικροοργανισμών. 4. Να έχει εύχρηστο αριθμημένο ρυθμιστή ροής υγρών σε ml πλάγια από 5-250 ml/h. Οι διαβαθμίσεις του να είναι  πυκνοτήτων 10%-40% , ευανάγνωστες και να υπάρχουν διαβαθμίσεις για πολύ μικρές ροές. 5. Να έχει ακρίβεια στην έγχυση και σταθερότητα.  6. Ο σωλήνας της συσκευής να είναι εύκαμπτος, ίδιου πάχους , να μην τσακίζει και να έχει σφιγκτήρα ασφαλείας πριν το ρυθμιστή ροής.  7. Να φέρει πλάγια διακλάδωση Υ latex free για ταυτόχρονη χορήγηση υγρών, με καλής ποιότητας υλικό, έτσι ώστε να μην στάζει μετά από τρυπήματα. Επίσης να έχει προστατευτικό δακτύλιο για πρόληψη τραυματισμών του προσωπικού.  8. Να καταλήγει σε ελεύθερα περιστρεφόμενο luer lock, ώστε να μην μεταφέρονται κινήσεις στη φλέβα.  9. Το τελικό άκρο να είναι καλυμμένο με καλά εφαρμοζόμενο πώμα που να μην αποχωρίζεται εύκολα. 10. Το συνολικό μήκος της συσκευής να είναι τουλάχιστον 200 cm.  11. Η συσκευή να διατίθεται σε συσκευασία peal pack (μία πλευρά χαρτί και μία ζελοφάν). 12. Να είναι ατομικά συσκευασμένες, αποστειρωμένες και απαλλαγμένες πυρετογόνων. Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.  13. Να φέρει σήμανση CE.  14. Οι οδηγίες χρήσεως της συσκευής να είναι στην ελληνική γλώσσα.   

Υπό Προμήθεια Είδη