Διαγωνισμός

(1872) ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1872) ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/01/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/01/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/01/2022 08:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 37.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4551
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
0843
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1872/28-12-2021
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 484/31/22-12-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη