Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΜΗΧΑΝΩΝ (1706)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΜΗΧΑΝΩΝ (1706)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/01/2022 11:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2022 10:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/01/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 930,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4553
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
7123
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1706/10-12-2021
Αριθμός Απόφασης:
250/10-12-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Παρατηρήσεις

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη