Διαγωνισμός

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΡΙΜΑΤΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MUCUS ΕΝΗΛΙΚΩΝ 100ML ( 1752 )

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΡΙΜΑΤΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MUCUS ΕΝΗΛΙΚΩΝ 100ML ( 1752 )
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/01/2022 09:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/01/2022 09:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/01/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 458,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4554
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1752/15-12-2021
Αριθμός Απόφασης:
258/15-12-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΡΙΜΑΤΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MUCUS ΕΝΗΛΙΚΩΝ 100ML

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΔΕΙΓΜΑ MUCUS ΤΩΝ 100ML

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη