Διαγωνισμός

(2) ΗΛΙΟΝ (He) ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
(2) ΗΛΙΟΝ (He) ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/01/2022 13:55
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/01/2022 13:55
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/01/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 16.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4555
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1614
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2/14-1-2022
Αριθμός Απόφασης:
23/1/12-1-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ACHIEVA 1.5 T SN 33022

Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται το κόστος υλικών και η εργασία πλήρωσης.
Να διατεθεί μία (1) φιάλη των 500 λίτρων.
Ο έλεγχος της παραδιδόμενης ποσότητας να γίνει με κατάθεση ζυγολογίου και με χρήση μετατροπής του όγκου σε κιλά.
Να αναγράφετε με ακρίβεια ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 45 ημέρες από την έγγραφη παραγγελία.
Η μεταφορά και η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί άμεσα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια από εξαέρωση.
Η μεταφορική εταιρεία να βρίσκεται έγκαιρα στο χώρο του Μαγνητικού Τομογράφου με τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την πλήρωση του Ηλίου.
Η μέρα και η ώρα ( το αργότερο μέχρι τις 11: 00 π.μ.) να  είναι αυστηρά καθορισμένη πάντα σε συνεργασία με το τμήμα του Μαγνητικού Τομογράφου και τον τεχνικό της εταιρείας Philips.

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη