Διαγωνισμός

(449) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
(449) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/04/2022 14:55
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/04/2022 14:55
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/04/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.004,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4976
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
449/18-4-2022
Αριθμός Απόφασης:
67/18-4-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παρατηρήσεις

ΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ ΣΙΝ ΙΩΑ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη