Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΣΣΕΙΣ (440)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΣΣΕΙΣ (440)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/04/2022 09:59
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/04/2022 09:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/04/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 13.974,18 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4981
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
440/18-4-2022
Αριθμός Απόφασης:
67/18-4-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη