Διαγωνισμός

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 444

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 444
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/05/2022 14:11
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/05/2022 14:11
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 409,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4985
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
444/18-04-2022
Αριθμός Απόφασης:
67/18-4-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη