Διαγωνισμός

(536) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
(536) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/05/2022 13:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2022 13:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.116,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5006
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1841
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
536/12-5-2022
Αριθμός Απόφασης:
84/12-5-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη