Διαγωνισμός

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Μ.Τ.Ν. (590)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Μ.Τ.Ν. (590)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/05/2022 13:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2022 13:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 6.572,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5008
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0879
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
590/12-05-2022
Αριθμός Απόφασης:
84/12-05-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη