Διαγωνισμός

(549) ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
(549) ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/05/2022 14:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2022 14:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 4.761,52 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5012
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
549/12-5-2022
Αριθμός Απόφασης:
84/12-5-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Παρατηρήσεις

ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ CAPILLARYS

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη