Διαγωνισμός

ΗΛΕΚΤΡΟΔ.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΡΟΩΡΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓ.PHILLIPS (541)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΗΛΕΚΤΡΟΔ.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΡΟΩΡΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓ.PHILLIPS (541)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/05/2022 14:05
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2022 14:05
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 198,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5011
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
541/12-05-2022
Αριθμός Απόφασης:
84/12-05-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη