Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ 2 ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 65ML (566)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ 2 ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 65ML (566)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/05/2022 14:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2022 14:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.475,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5014
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
566/12-05-2022
Αριθμός Απόφασης:
84/12-05-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Παρατηρήσεις

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRONMR MEDTRON ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ-ΕΝ∆ΕΙΞΗ CE-ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ 210823 ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΓΙΑ ∆ΥΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ 4 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΜΗ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ.

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη