Διαγωνισμός

ΒΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ SCANER BARCODE ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (1091)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ SCANER BARCODE ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (1091)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/09/2022 10:51
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/09/2022 10:51
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 207,08 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5450
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7123
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1091/5-9-2022
Αριθμός Απόφασης:
151/5-9-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παρατηρήσεις

ΒΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ SCANER BARCODE ZEBRA DS2278: CRADLE GR2278-PC1004WW ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ PC:CBA-U21- S07ZBR

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη