Διαγωνισμός

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΚΑΛΠΕΤΟ (1102)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΚΑΛΠΕΤΟ (1102)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/09/2022 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/09/2022 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 223,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5455
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1428
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1102/05-09-2022
Αριθμός Απόφασης:
151/05-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη