Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 1104 )

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 1104 )
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/09/2022 13:36
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/09/2022 13:36
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 817,16 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5457
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1104/05-09-2022
Αριθμός Απόφασης:
151/05-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΟ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη