Διαγωνισμός

(1063) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Τίτλος - Περιγραφή:
(1063) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/09/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/09/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/09/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 2.486,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5458
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1063/5-9-2022
Αριθμός Απόφασης:
151/05-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη