Διαγωνισμός

ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ - ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤ. (1158)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ - ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤ. (1158)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/09/2022 12:53
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/09/2022 12:53
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.205,79 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5502
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1158/1-9-2022
Αριθμός Απόφασης:
160/19-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη