Διαγωνισμός

ΡΑΜΜΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (1178)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΡΑΜΜΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (1178)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/09/2022 10:26
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/09/2022 10:26
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.269,22 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5508
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1178/19-9-2022
Αριθμός Απόφασης:
160/19-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Παρατηρήσεις

ΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Υπό Προμήθεια Είδη