Διαγωνισμός

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA K3 ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13Χ100 6ML (1180)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA K3 ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13Χ100 6ML (1180)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/09/2022 10:46
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/09/2022 10:46
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.778,16 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5510
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1180/19-9-2022
Αριθμός Απόφασης:
160/19-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Τα σωληνάρια να είναι απο διαυγές υλικό ,αποστειρωμένα μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13Χ100mm - , ανθεκτικής κατασκευής που να περιέχουν ως αντιπηκτικό : 10,8mg ξηρό EDTA K3 ή Κ2 ψεκασμένο στα τοιχώματα (Κατάλληλο για μοριακό έλεγχο του αίματος). Να έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 6ml. Να αναγράφετε η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Να φέρουν πώμα ασφαλείας, ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς.

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη