Διαγωνισμός

(949) ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΤΥΠΟΥ FNA 19G

Τίτλος - Περιγραφή:
(949) ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΤΥΠΟΥ FNA 19G
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/09/2022 13:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/09/2022 13:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 8.859,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5511
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
949/1-8-2022
Αριθμός Απόφασης:
133/1-8-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη