Διαγωνισμός

ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΛΥΤΗ (1130)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΛΥΤΗ (1130)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/09/2022 09:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/09/2022 09:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.283,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5516
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1130/19-09-2022
Αριθμός Απόφασης:
160/19-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη