Διαγωνισμός

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΡΟΛΛΟ ( 1132 )

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΡΟΛΛΟ ( 1132 )
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/09/2022 09:56
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/09/2022 09:56
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 8.556,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5518
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1132/19-09-2022
Αριθμός Απόφασης:
160/19-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να είναι πλαστικοποιημένο 50cm φάρδος και μήκος 50 μέτρα περίπου.
Να είναι από 100% καθαρό χημικό πολτό , αδιάβροχο , απορροφητικό,  μεγάλης αντοχής, 2φυλλο ( από χαρτί και πλαστικό).
Να έχει εγκοπές (περφορέ) κάθε 35-40cm, για εύκολο κόψιμο.
Να είναι συσκευασμένο κάθε ρολό σε ατομική συσκευασία , για να μην λερώνεται κατά την μεταφορά και την αποθήκευσή του.
Να έχουν σήμανση CE

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη