Διαγωνισμός

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (1189)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (1189)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/09/2022 10:46
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/09/2022 10:46
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/10/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 762,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5519
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1841
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1189/1-9-2022
Αριθμός Απόφασης:
160/19-9-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη