Διαγωνισμός

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (1194)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (1194)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/09/2022 12:31
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/09/2022 12:31
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/10/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 3.720,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5520
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0878
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1194/19-9-2022
Αριθμός Απόφασης:
160/19-9-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη