Διαγωνισμός

ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (958)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (958)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/09/2022 13:28
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/09/2022 13:28
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/10/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.364,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5522
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
958/1-8-2022
Αριθμός Απόφασης:
133/1-8-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη