Διαγωνισμός

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (1196)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (1196)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/09/2022 09:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/09/2022 09:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/10/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 37.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5525
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0829
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1196/16-9-2022
Αριθμός Απόφασης:
352/20/21-9-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

03/10/2022 10:00 04/10/2022 10:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΖΗΤΗΘΗΚΕ

Υπό Προμήθεια Είδη