Διαγωνισμός

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ( 1198 )

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ( 1198 )
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/09/2022 14:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2022 14:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/10/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 28.520,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5527
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1198/30-09-2022
Αριθμός Απόφασης:
353/20/21-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη