Διαγωνισμός

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η/Υ (282)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η/Υ (282)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/03/2023 09:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/03/2023 09:38
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/03/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 2.017,01 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6131
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1281
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
282/1-3-2023
Αριθμός Απόφασης:
104/1-3-2023
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη