Διαγωνισμός

(244) ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3,6V-300MA

Τίτλος - Περιγραφή:
(244) ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3,6V-300MA
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/03/2023 10:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/03/2023 10:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/03/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 74,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6132
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1899
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
244/1-3-2023
Αριθμός Απόφασης:
103/1-3-2023
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΜΕΘ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη